| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Lehen sorospenak

Page history last edited by Imarru 1 year, 7 months ago

 

Lehen sorospeneko hastapenak.

 

Eskolan, kiroletan, aisialdian edo etxean gerta daitezkeen edozein istripuei modu egokian erantzuteko, lehen sorospeneko oinarrizko prestakuntza lortzea oso baliogarria izan daiteke.

Orri honetan, zenbait istripu eta ezustekoren aurrean nola aritzeko funtsezko aholuak ikus ditzekezue:

 

 

1.- Segurtasuneko alboko jarrera:

 

 

2.- Heimlich-en prozedura:

 

 

3.- Bihotz-biriketako bizkortzea:

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.