| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Batxilergoa1BioGeo

Page history last edited by Imarru 1 year, 2 months ago

 

Biologia eta Geologia

Batxilergoa 1.

(Orri honetan berritze-lanetan ari gara).

 

Geo1. Lurraren barne egitura eta dinamika:

1.1- Gure planetaren buruzko ideia historikoak. Lurraren barne egitura.

1.2- Lurreko Litosferaren dinamika. Kontinenteen jitoaren Teoria eta Plaken Tektonikaren Teoria.

1.3- Plaken Tektonikaren ondorioak. Bulkanismoa, sismikotasuna, orogenesia, deformazioak eta hausturak.

 


 

Geo2. Lurra osatzen duen materia.

2.1- Mineralak

2.2- Inguru eta prozesu sedimentarioak. Harri sedimentarioak.

2.3- Inguru eta prozesu metamorfikoak. Harri metamorfikoak.

2.4- Inguru eta prozesu magmatikoak. Harri magmatikoak.

2.5- Harrien zikloa. Ziklo petrogenetikoa.

 

Geo3. METEORIZAZIOA eta LURZORUA.

3.1- Harrien Meteorizazioa. 

3.2- Lurzoruak.

 

 

Argazki geologikoak

Euskadiko mapa geologikoen historia

Geologia interesdun lekuen inbentarioa.(fitxak).

GeoEuskadi bisorea

Visor cartográfico del IGME

 

 

 

Bio1. Izaki bizidunen antolaketa eta funtzioa.

1.1- Izaki bizidunen antolaketa eta funtzioa. Bioelementuak eta biomolekulak.

     1.1.1- Zelula

     1.1.2- Ehunak.

     1.1.3- Organoak, aparatuak eta sistemak.

1.2- Izaki bizidunen sailkapena.

     1.2.1- Moneren erreinua.

     1.2.2- Protoktisten erreinua.

     1.2.3- Fungi erreinua.

     1.2.4- Animalien erreinua.

     1.2.5- Landareen erreinua.

 

Bio2. Landareen funtzioak.

2.1- Landareen nutrizio prozesua.

2.2- Landareen erlazio funtzioa.

2.3- Landareen ugalketa.

 

Bio3. Animalien funtzioak.

3.1- Nutrizioa animalietan.

     3.1.1- Digestioa eta Digestio sistemak.

     3.1.2- Arnasketa eta Arnas Sistema.

     3.1.3- Substantziak garraiatzea: Zirkulazio sistema.

     3.1.4- Iraitz Sistema (Hondakinak kanporatzea).

3.2- Koordinazio animalietan.

     3.2.1- Nerbio koordinazioa.

     3.2.2- Koordinazio hormonala.

3.3- Ugalketa animalietan.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.