| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Batxilergoa1BioGeo

Page history last edited by Imarru 3 weeks, 4 days ago

 

Biologia eta Geologia

Batxilergoa 1.

(Orri honetan berritze-lanetan ari gara).

 

Geo1. Lurraren barne egitura eta dinamika:

1.1- Gure planetaren buruzko ideia historikoak. Lurraren barne egitura.

1.2- Lurreko Litosferaren dinamika. Kontinenteen jitoaren Teoria eta Plaken Tektonikaren Teoria.

1.3- Plaken Tektonikaren ondorioak. Bulkanismoa, sismikotasuna, orogenesia, deformazioak eta hausturak.

 


 

Geo2. Lurra osatzen duen materia.

2.1- Mineralak

2.2- Inguru eta prozesu sedimentarioak. Harri sedimentarioak.

2.3- Inguru eta prozesu metamorfikoak. Harri metamorfikoak.

2.4- Inguru eta prozesu magmatikoak. Harri magmatikoak.

2.5- Harrien zikloa. Ziklo petrogenetikoa.

 

Geo3. METEORIZAZIOA eta LURZORUA.

3.1- Harrien Meteorizazioa. 

3.2- Lurzoruak.

 

 

Argazki geologikoak

Euskadiko mapa geologikoen historia

Geologia interesdun lekuen inbentarioa.(fitxak).

GeoEuskadi bisorea

Visor cartográfico del IGME

 

 

 

Bio1. Izaki bizidunen antolaketa eta funtzioa.

1.1- Izaki bizidunen antolaketa eta funtzioa.

1.2- Izaki bizidunen sailkapena.

 

Bio2. Landareen funtzioak.

2.1- Landareen nutrizio prozesua.

2.2- Landareen erlazio funtzioa.

2.3- landareen ugalketa.

 

Bio3. Animalien funtzioak.

3.1- Nutrizioa animalietan.

3.2- Koordinazio animalietan.

3.3- Ugalketa animalietan.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.