| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Batxilergoa1BioGeo

Page history last edited by Imarru 2 years, 4 months ago

 

Biologia eta Geologia

Batxilergoa 1.

(Orri honetan berritze-lanetan ari gara).

 

Geo1. Lurraren barne egitura eta dinamika:

1.1- Gure planetaren buruzko ideia historikoak. Lurraren barne egitura.

1.2- Lurreko Litosferaren dinamika. Kontinenteen jitoaren Teoria eta Plaken Tektonikaren Teoria.

1.3- Plaken Tektonikaren ondorioak. Bulkanismoa, sismikotasuna, orogenesia, deformazioak eta hausturak.

 


 

Geo2. Lurra osatzen duen materia.

2.1- Mineralak

2.2- Inguru eta prozesu sedimentarioak. Harri sedimentarioak.

2.3- Inguru eta prozesu metamorfikoak. Harri metamorfikoak.

2.4- Inguru eta prozesu magmatikoak. Harri magmatikoak.

2.5- Harrien zikloa. Ziklo petrogenetikoa.

 

Geo3. METEORIZAZIOA eta LURZORUA.

3.1- Harrien Meteorizazioa. 

3.2- Lurzoruak.

 

 

Argazki geologikoak

Euskadiko mapa geologikoen historia

Geologia interesdun lekuen inbentarioa.(fitxak).

GeoEuskadi bisorea

Visor cartográfico del IGME

 

 

 

Bio1. Izaki bizidunen antolaketa eta funtzioa.

1.1- Izaki bizidunen antolaketa eta funtzioa. Bioelementuak eta biomolekulak.

     1.1.1- Zelula

     1.1.2- Ehunak.

     1.1.3- Organoak, aparatuak eta sistemak.

1.2- Izaki bizidunen sailkapena.

     1.2.1- Moneren erreinua.

     1.2.2- Protoktisten erreinua.

     1.2.3- Fungi erreinua.

     1.2.4- Animalien erreinua.

     1.2.5- Landareen erreinua.

 

Bio2. Landareen funtzioak.

2.1- Landareen nutrizio prozesua.

2.2- Landareen erlazio funtzioa.

2.3- Landareen ugalketa.

 

Bio3. Animalien funtzioak.

3.1- Nutrizioa animalietan.

     3.1.1- Digestioa eta Digestio sistemak.

     3.1.2- Arnasketa eta Arnas Sistema.

     3.1.3- Substantziak garraiatzea: Zirkulazio sistema.

     3.1.4- Iraitz Sistema (Hondakinak kanporatzea).

3.2- Koordinazio animalietan.

     3.2.1- Nerbio koordinazioa.

     3.2.2- Koordinazio hormonala.

3.3- Ugalketa animalietan.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.