| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Lur eta Ingurumenaren Zientziak (redirected from BA2LIZZZ)

Page history last edited by Imarru 2 years, 3 months ago

Lurra eta Ingurumenaren Zientziak

 

 

1.- Sistemen Teoria: Ingurumen Zientziak lantzeko lan-metodologia bat.

 

1.1- Sistemen Teoriaren hastapenak.

 

1.2- Sistemen irudikapena.

 

1.3- Ingurumena eta Gizadia. Garapen ereduak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Sistema Naturalak : Atmosfera:

2.1- Atmosferaren sorrera, osaera eta eboluzioa.

2.2- Atmosferaren egitura. Funtzioak.

2.3- Zirkulazio atmosferikoa.

2.4- Meteorologia hastapenak.

2.5- Atmosfera eta Gizadia. Inpaktuak.

 

 

 

3.- Sistema Naturalak: Hidrosfera.

 

3.1- Hidrosferaren jatorria eta sailak. Uraren propietateak. Ziklo hidrologikoa.

3.2- Hidrosferaren aldagai fisiko-kimikoak.

 

3.3- Hidrosfera ozeanikoa.

 

3.4- Hidrosfera kontinentala.

 

3.5- Uraren kutsadura.

 

3.6- Uraren kalitatea; trataerak.

3.7- Hidrosferan gertatzen diren inpaktuak.

 

 

 

4.- Elkarekintzak: Klima Sistema. Aldakortasun klimatikoa.

4.1- Klima Sistema: definizioa eta ezaugarriak. Lurra planetaren historia klimatikoa.

4.2- Eragile klimatikoak.

4.3- Klima: Zona klimatikoak. Klima-sailkapena. Klimogramak.

4.4- Gertaera meteorologiko globalak, Kliman eragina dutenak: ENSO eta NAO.

 

 

5.- Sistema Naturalak: Biosfera.

 

5.1Biosfera, Ekosfera eta Ekosistema kontzeptuak. Erlazio trofikoak.

5.2Aldagai trofikoak. Ziklo biogeokimikoak.

 

5.3- Biomak.

5.4Biodibertsitatea.

 

5.5- Populazioen dinamika. Ekosistema baten eboluzioa.

5.6- Erlazio interespezifikoak.

 

 

 

 

6.- Sistema Naturalak: Geosfera. Sistema Naturaleen baliabideak.

6.1- Barne Sistema: Geosfera. Egitura.

6.2Geosfera: Baliabide energetikoak. Baliabide mineralak.

6.3Beste Sistema Naturaleen baliabideak: Atmosfera, Hidrosfera eta Biosferaren baliabideak.

 

 

7.- Interfazeak edo sistemen artekoak: Lurzoruak.

7.1- Diagrama orokorra.

7.2- Lurzoruak: osagaiak. Ezaugarriak. Inpaktuak.

7.3Lurzoru motak. Sailkapena.

 

 

8.- Interfazeak edo sistemen artekoak: Kostalerroa.

8.1- Kostalerroko morfologia eta dinamika.

8.2- Kostalerroko ekosistemak.

8.3Kostalerroaren Baliabideak.

8.4- Inpaktuak kostalerroan.

 

 

9.- Arriskuak. Hondakinak.

 

9.1Arriskuak: osagaiak eta arrisku motak. Arrisku Natural endogenoak.

 

9.2- Arrisku Naturalak (jarraipena): exogenoak, fisikoak, klimatikoak eta kosmikoak. Arrisku teknologikoak . Arrisku mistoak.

 

9.3- Hondakinak.

 

 

 

 

 

 

10.- Teknologia berriak Ingurumen Zientzietan aplikatuta.

10.1- Teknologia berriak, Ingurumen Zientzietan: Teledetekzioa. Kontzeptua eta garapen historikoa.

10.2Teledetekzio Sistema baten osagaiak. Teledetekzio satelitaleko Sistema motak. RGB irudiak.

10.3-Teledetekzio softwarea (Remote Sensing softwarea). Jarduerak irudi espektroanitzekin.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.