| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lur eta Ingurumenaren Zientziak (redirected from BA2LIZZZ)

Page history last edited by Imarru 3 years, 2 months ago

Lurra eta Ingurumenaren Zientziak

 

 

1.- Sistemen Teoria: Ingurumen Zientziak lantzeko lan-metodologia bat.

 

1.1- Sistemen Teoriaren hastapenak.

 

1.2- Sistemen irudikapena.

 

1.3- Ingurumena eta Gizadia. Garapen ereduak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Sistema Naturalak : Atmosfera:

2.1- Atmosferaren sorrera, osaera eta eboluzioa.

2.2- Atmosferaren egitura. Funtzioak.

2.3- Zirkulazio atmosferikoa.

2.4- Meteorologia hastapenak.

2.5- Atmosfera eta Gizadia. Inpaktuak.

 

 

 

3.- Sistema Naturalak: Hidrosfera.

 

3.1- Hidrosferaren jatorria eta sailak. Uraren propietateak. Ziklo hidrologikoa.

3.2- Hidrosferaren aldagai fisiko-kimikoak.

 

3.3- Hidrosfera ozeanikoa.

 

3.4- Hidrosfera kontinentala.

 

3.5- Uraren kutsadura.

 

3.6- Uraren kalitatea; trataerak.

3.7- Hidrosferan gertatzen diren inpaktuak.

 

 

 

4.- Elkarekintzak: Klima Sistema. Aldakortasun klimatikoa.

4.1- Klima Sistema: definizioa eta ezaugarriak. Lurra planetaren historia klimatikoa.

4.2- Eragile klimatikoak.

4.3- Klima: Zona klimatikoak. Klima-sailkapena. Klimogramak.

4.4- Gertaera meteorologiko globalak, Kliman eragina dutenak: ENSO eta NAO.

 

 

5.- Sistema Naturalak: Biosfera.

 

5.1Biosfera, Ekosfera eta Ekosistema kontzeptuak. Erlazio trofikoak.

5.2Aldagai trofikoak. Ziklo biogeokimikoak.

 

5.3- Biomak.

5.4Biodibertsitatea.

 

5.5- Populazioen dinamika. Ekosistema baten eboluzioa.

5.6- Erlazio interespezifikoak.

 

 

 

 

6.- Sistema Naturalak: Geosfera. Sistema Naturaleen baliabideak.

6.1- Barne Sistema: Geosfera. Egitura.

6.2Geosfera: Baliabide energetikoak. Baliabide mineralak.

6.3Beste Sistema Naturaleen baliabideak: Atmosfera, Hidrosfera eta Biosferaren baliabideak.

 

 

7.- Interfazeak edo sistemen artekoak: Lurzoruak.

7.1- Diagrama orokorra.

7.2- Lurzoruak: osagaiak. Ezaugarriak. Inpaktuak.

7.3Lurzoru motak. Sailkapena.

 

 

8.- Interfazeak edo sistemen artekoak: Kostalerroa.

8.1- Kostalerroko morfologia eta dinamika.

8.2- Kostalerroko ekosistemak.

8.3Kostalerroaren Baliabideak.

8.4- Inpaktuak kostalerroan.

 

 

9.- Arriskuak. Hondakinak.

 

9.1Arriskuak: osagaiak eta arrisku motak. Arrisku Natural endogenoak.

 

9.2- Arrisku Naturalak (jarraipena): exogenoak, fisikoak, klimatikoak eta kosmikoak. Arrisku teknologikoak . Arrisku mistoak.

 

9.3- Hondakinak.

 

 

 

 

 

 

10.- Teknologia berriak Ingurumen Zientzietan aplikatuta.

10.1- Teknologia berriak, Ingurumen Zientzietan: Teledetekzioa. Kontzeptua eta garapen historikoa.

10.2Teledetekzio Sistema baten osagaiak. Teledetekzio satelitaleko Sistema motak. RGB irudiak.

10.3-Teledetekzio softwarea (Remote Sensing softwarea). Jarduerak irudi espektroanitzekin.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.