| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

DBH3NZ

Page history last edited by Imarru 2 years, 5 months ago

DBH 3. maila: Natura Zientziak

 

 

1. Hiruhilabetea:

Fisika-Kimika

1.FK.- Metodo Zientifikoa. Materiaren neurketa. Magnitudeak eta neurri unitateak.

2.FK.- Materiaren propietateak. Materiaren egoerak eta Teoria Zinetiko molekularra. Egoera aldaketak. Egoera gaseosoaren azterketa.

3.FK.- Materiaren osaera. Egitura atomikoa. Isotopoak. Erradiaktibitatea.

4.FK.- Taula Periodikoa. Atomoen arteko loturak. Ioiak.

5.FK.- Substantzia puruak eta nahasteak. Konposatuak. Nahasteak banatzeko metodoak.

Laborategiko jarduerak: 1. hiruhilabetea.

DBH.3.Lab.1-Praktika..pdf   DBH.3. Lab.2-Praktika..pdf   DBH3.Lab.3-Praktika..pdf  

 


 

2. Hiruhilabetea:

6.FK.- Disoluzioak, disolbagarritasuna eta kontzentrazioa. Kontzentrazioa adierazteko metodoak . Mol kontzeptua. Molaritatea .

7.FK.- Aldaketa kimikoak. Erreakzio kimikoak. Estekiometria: hastapenak.

 

 

Biologia

1.BIO Gizakiaren antolakuntza mailak (I): Maila atomikoa, molekularra eta zelularra.

2.BIO Gizakiaren antolakuntza mailak (II): Animalia ehunak, definizioa eta motak. Funtzio biologikoa eta oinordezko zelulak.

3.BIO - Lokomozioan konprometiturik dauden ehunak.

 

Giza-Anatomia ikasteko baliabide on-line: Zygotebody

Interactive Human Anatomy: innerbody

 

3. Hiruhilabetea:

4.BIO - Nutrizio funtzioa Gizakian (I): Arnas aparatua. Zirkulazio Sistema.

5.BIO - Nutrizio funtzioa Gizakian (II): Liseri edo Digestio Aparatua. Iraitz Aparatua.

6.BIO Giza-elikadura eta Nutrizioa. Dieta motak eta Pisu egokia.

7.BIO - Giza ugaltze aparatua. Giza-ugalketa.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.