| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

DBH3NZ

Page history last edited by Imarru 3 years, 6 months ago

DBH 3. maila: Natura Zientziak

 

 

1. Hiruhilabetea:

Fisika-Kimika

1.FK.- Metodo Zientifikoa. Materiaren neurketa. Magnitudeak eta neurri unitateak.

2.FK.- Materiaren propietateak. Materiaren egoerak eta Teoria Zinetiko molekularra. Egoera aldaketak. Egoera gaseosoaren azterketa.

3.FK.- Materiaren osaera. Egitura atomikoa. Isotopoak. Erradiaktibitatea.

4.FK.- Taula Periodikoa. Atomoen arteko loturak. Ioiak.

5.FK.- Substantzia puruak eta nahasteak. Konposatuak. Nahasteak banatzeko metodoak.

Laborategiko jarduerak: 1. hiruhilabetea.

DBH.3.Lab.1-Praktika..pdf   DBH.3. Lab.2-Praktika..pdf   DBH3.Lab.3-Praktika..pdf  

 


 

2. Hiruhilabetea:

6.FK.- Disoluzioak, disolbagarritasuna eta kontzentrazioa. Kontzentrazioa adierazteko metodoak . Mol kontzeptua. Molaritatea .

7.FK.- Aldaketa kimikoak. Erreakzio kimikoak. Estekiometria: hastapenak.

 

 

Biologia

1.BIO Gizakiaren antolakuntza mailak (I): Maila atomikoa, molekularra eta zelularra.

2.BIO Gizakiaren antolakuntza mailak (II): Animalia ehunak, definizioa eta motak. Funtzio biologikoa eta oinordezko zelulak.

3.BIO - Lokomozioan konprometiturik dauden ehunak.

 

Giza-Anatomia ikasteko baliabide on-line: Zygotebody

Interactive Human Anatomy: innerbody

 

3. Hiruhilabetea:

4.BIO - Nutrizio funtzioa Gizakian (I): Arnas aparatua. Zirkulazio Sistema.

5.BIO - Nutrizio funtzioa Gizakian (II): Liseri edo Digestio Aparatua. Iraitz Aparatua.

6.BIO Giza-elikadura eta Nutrizioa. Dieta motak eta Pisu egokia.

7.BIO - Giza ugaltze aparatua. Giza-ugalketa.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.